Sari Havu-Nuutinen

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Martti Siekkinen

Vanhempi yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sini Kontkanen

Tutkijatohtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto