Arto Koistinen

Tutkimusinfrastruktuurijohtaja, Toiminnanohjaus ja laatu

Erkki Pesonen

Yliopistonlehtori, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Itä-Suomen Genomikeskus

Itä-Suomen Genomikeskuksen toiminnan tavoitteena on kehittää genetiikan alan tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa ja tukea tutkimusryhmiä muodostamaan Euroopan mittakaavassa merkittävän monitekijäisten tautien tutkimuskokonaisuuden Kuopion ja Joensuun kampuksilla, sekä tehdä monogeenisten sairauksi...

Kaija Saranto

Professori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Laura Hirsto

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimusryhmä

Markkinoinnin ja kuluttajakäyttäytymisen tutkimusryhmä tutkii kuluttajakäyttäytymistä ja liiketoiminnan menestystekijöitä markkinoilla. Tutkimusaiheet liittyvät tuote- ja palveluinnovaatioihin, kestävään kehitykseen, biotalouteen, sähköiseen kaupankäyntiin, digitalisuuteen, data-analytiikkaan, ai...