Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa

Päättynyt. 15.10.2018 - 31.03.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin merkityksestä yrityksen tuottavuuden, toimivuuden ja työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeessa p...