Biodiversiteettikoulutusverkosto

Itä-Suomen, Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen hanke kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Elli Hämynen

Koordinaattori, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Anu Valtonen

Yliopistotutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos