BlackGreen - Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma

01.11.2020 - 28.02.2023
Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu.

Innovatiiviset vesiensuojelumenetelmät

Päättynyt. 01.06.2018 - 01.03.2022
Ryhmällä on menossa kaksi tutkimushanketta:

+ Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta, Marjatta ja Eino Kollin säätiö 2018-2021 (PI Marjo Palviainen, HY)

+ Biohiili- uusi vesiensuojelumenetelmä happamille sulfaattimaille, Maa- ja vesiteknii...

Niko Kinnunen

Apurahatutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Urban Biochar Filter for Stormwaters

01.01.2022 - 30.06.2023
Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -yksikössä on alkanut tämän vuoden tammikuussa Business Finlandin rahoittama Research to Business (R2B) -projekti ”Urban Biochar Filter for Stormwaters”. R2B-projektissa tutkitaan hulevesien, eli maanpinnalla virtaavien sade- ja sulamisvesien, puhdistamista uudentyy...