Teollinen metsäbiotekniikka ja biojalostus (InBio)

24.10.2017 -
Ryhmä tutkii teollisen metsäbiotekniikan ja biojalostuksen arvoketjuja, prosesseja ja teknologisia ratkaisuja ja niihin liittyviä biokemiallisia ja termokemiallisia prosesseja sekä konseptien toteutettavuutta ja niihin liittyviä tuotesovelluksia

Biojalostus

Tutkimusryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja erilaisten biomassojen hyödyntämiseen uusina tuotteina ja arvokemikaaleina.

Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus ja bioanalyyttinen kemia. Röntgenkristallografia ja massaspektrometria.