Metsä oppimisympäristönä

Monitieteinen tutkimusryhmä, joka kehittää osallistumista tukevia pedagogisia malleja hyödyntäen www.openmetsa.fi-oppimisympäristöä ja avoimia oppimistehtäviä

OpenBio

Digicampus-hankkeen alahanke, työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta tukevan sekä biotalouden koulutusta palvelevan pedagogiikan ja OpenBIO-ympäristön rakentuminen.T1. Kehittää laaja-alaisia oppimis-, osaamis- ja opetusverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, korkeakoulujen ja asiantuntijayhtei...

Biotalouspolku lukioissa

Päättynyt. 01.12.2018 - 31.12.2020
Biotalouspolku lukioissa -hankkeen tavoitteena on lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Anssi Salonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto