Clinical Nutrition and Nutrition Therapy

Our research is based on randomized controlled dietary inervention studies examining the effects of nutrients, diet and lifestyle on metabolism and risk of non-communicable diseases. We concentrate on the health effects of the quality of dietary fat, dietary fiber and dietary patterns. Lately, we...

StopDia

Stop Diabetes (StopDia) on laaja monitieteellinen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen niin yksilö- kuin ympäristötason toimilla. Tutkimushanke tuottaa terveydenhuollolle ja maakunnille toimintamallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi sekä tietoa toimien kustann...

Molecular Modeling and Drug Design Research Group

Our molecular modeling and computer-aided drug design (CADD) group at School of Pharmacy in Kuopio applies various computational chemistry methods to speed up identification of new drug candidates, and to improve their properties. Our group utilizes both structure-based and ligand-based methods.

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.

Raskaudenaikainen ravitsemusinterventiotutkimus (IDDP)

IDDP-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ravitsemusintervention vaikutusta raskaudenaikaiseen painonnousuun ja gestaatiodiabeteksen (GDM) ilmaantuvuuteen odottavilla äideillä, joiden painoindeksi (BMI) on 25 tai enemmän. Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää ravitsemusohjausta ylipainoisill...