Ameba-tiimi

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

edTech

Digitaalisten teknologioiden suunnittelu, tutkiminen ja kehittäminen oppimisen ja kehityksen tueksi.

Kauppaoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimuksemme käsittelee sääntelyä, jolla voidaan edistää talouden kasvua ja poistaa esteitä, jotka hidastavat kaupankäynnin ja talouden kehitystä. Immateriaalioikeuksien osalta keskitymme rikollisuuden valvontaan ja valvontamenetelmien hyödyntämiseen kaupankäynnin, erityisesti innovatiivisten PK yritysten,…

Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön

Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista yhtiöihin ja siirtymän vaikutuksista työntekijöihin sekä työn muutoksiin sopeutumisesta erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn digitalisaation vaikutukset sekä sen ...

Silja Penttinen

Projektitutkija, OpenDigi-hanke, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto