EDCMET

01.01.2019 - 31.12.2023
Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways

Jyrki Virtanen

Apulaisprofessori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Kuopio Musculoskeletal Research Unit (KMRU)

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö, TULES-tutkimusyksikkö, tarjoaa korkeatasoista osaamista luu- ja rustotutkimuksen alueelta perustutkimuksesta kliinisiin lääketutkimuksiin. Mielenkiintomme kohdistuu mm. osteoporoosin genetiikkaan, patofysiologiaan, epidemiologiaan, diagnostiikkaan...

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.

Säteilytutkimuksen ryhmä, RARE

Ryhmä tutkii ionisoimattoman säteilyn, ionisoivan säteilyn ja kemikaalien vaikutuksia sekä ympäristöterveyden että ekologisten riskien näkökulmasta

Tiina Laatikainen

Professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö