TEHOA-HANKE (ESR)

01.03.2021 - 30.06.2023
Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA)
Tätä hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR)

01.09.2019 - 31.08.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke pyrkii parantamaan humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Han...

LogoTyö-hanke (ESR)

01.01.2021 - 28.02.2022
LogoTyö-hanke tukee syksyllä 2021 Itä-Suomen yliopistossa alkavaa logopedian koulutusta. Hankkeen tavoitteita ovat koulutusorganisaation ja alan ammatillisten toimijoiden yhteistyöverkoston luominen, Itä-Suomen alueen kattavien, laadukkaiden puheterapiapalveluiden saataavuuden parantaminen sekä ...

Neuro-Innovation

01.05.2021 - 30.04.2026
Neuro-Innovation is an EU Horizon2020 MSCA funded four-year doctoral programme that focuses on research and innovation for brain health throughout life. The project coordinators are professor Päivi Eriksson (UEF Business School) and professor Tarja Malm (A I Virtanen Institute).

LogoLab-hanke (EAKR)

01.01.2021 - 28.02.2022
Logopedian simulaatiotila I vaihe - infrastruktuurihankkeen (LogoLab) tavoitteena on rakentaa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle yhteiskäyttöinen koulutus- ja tutkimusympäristö.

Vauhtia uralle - joustavia polkuja työelämän osaamistarpeisiin

01.01.2020 - 31.12.2022
UEFin, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian yhteinen hanke kehittää työelämän osaamistarpeiden ennakointia sekä tarpeita vastaavia, oppilaitosten ja osaamisalojen rajat ylittäviä opintopolkuja. Hankkeessa kokeillaan tekoälyä työelämän osaamistarpeiden ennakoinnissa. UEFin yksiköistä mukana ova...