FinnChildAir

Vaikka koulujen sisäilmaongelmat ovat yleisiä Suomessa, niiden psykososiaaliset seuraukset tunnetaan huonosti. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat kouluyhteisön toimintaan ja oppilaiden psykososiaaliseen hyvinvointiin. Projektissa keski...

Jaana Vuori

Professori, Suomen kieli ja kulttuuritieteet