Tarkenna hakuasi

Ahmed Mohamed (ahmed.mohamed@uef.fi)

Olen opiskellut farmasian kandidaattia Tantan yliopistossa Egyptissä ja systeemibiologian maisterintutkintoa Skövden yliopistossa Ruotsissa (Svenska Institute Study Scholarshipin tuella). Minulla on ollut kunnia olla osa UEF-Neuro-Innovation -ohjelmaa (MSCA-COFUND).

Tutkimme ilmansaasteiden vaikutusta ihmisen immuunijärjestelmän solujen toimintaan sekä terveillä yksilöillä että Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Tavoitteena on tutkia kuinka ilmansaasteet vaikuttavat immuunisolujen ominaisuuksiin sekä piirteisiin. Tarkoituksena on hyödyntää löydöksiä uusien biomarkkereiden tutkimisessa, sekä tutkia ilmansaasteiden ja Alzheimerin taudin välisiä molekulaarisia mekanismeja. Tutkimus koostuu immuunijärjestelmän solujen transkriptomin ja epigenomin tutkimuksesta koko solupopulaation sekä yksisolupopulaation tasolla käyttämällä in vitro- sekä in vivo-malleja. Varmistamme saadut tulokset toiminnallisilla kokeilla.

Tämä tutkimus kuuluu Alzheimer disease and Air pollution (ADAIR) -projektiin, joka on osa EU:n yhteisohjelmaa – Neurodegenerative Disease Research (JPND)-projektia. Tavoitteenamme on selvittää, miten ilmansaasteet vaikuttavat ihmisen immuunijärjestelmän soluihin ja mitä riskejä ilmansaasteet aiheuttavat ihmisten terveydelle.

Johanna Penttinen (johanna.penttinen@uef.fi)

Yliopisto-opettaja (ruotsin kieli) Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa Kuopion kampuksella. Opetan ruotsia farmasian, lääketieteen, sosiaalityön ja ympäristötieteen opiskelijoille.

Kati-Sisko Vellonen (kati-sisko.vellonen@uef.fi)

Toimin senioritutkijana professori Arto Urtin Ocular Drug Delivery (ODD) -tutkimusryhmässä. Tällä hetkellä vastaan tutkimusryhmässä näytteiden LC-MS-analytiikasta. Osaamisalueisiini kuuluu myös prekliininen farmakokinetiikka ja biofarmasia.

Maarit Turunen (maarit.turunen@uef.fi)

Yliopisto-opettaja (ruotsin kieli) Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa Joensuun kampuksella. Opetan Ruotsin kielen kertauskurssia, Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille -opintojaksoa sekä teologian osaston Nordisk teologi -luentosarjan kanssa integroitua Ruotsia teologian opiskelijoille -ryhmää.

Koordinaattori Pakoruotsi-hankkeessa, jossa laadittiin pakopelejä ruotsin opetukseen. Pakopelipedagogiikkatiimimme (kielikeskuksen, soveltavan kasvatustieteen ja farmasian laitoksen asiantuntijat) sai Itä-Suomen yliopiston Taitava opettaja -palkinnon 2022.

Mikromuovit ja terveys

Käytämme ja kehitämme monia perinteisesti farmasian alan tutkimusmenetelmiä mikromuovitutkimuksen tarpeisiin. Teemme molekyylimallinnusta muovien molekyylitason tutkimukseen, kehitämme uutto- ja näytteenkäsittelymenetelmiä muovinäytteille ja luomme analyysimenetelmiä NMR:lle ja massaspektrometrille. Muovien kalvoläpäisevyyttä tutkimmme muun muassa PAMPA-menetelmällä. Teemme raekokomäärityksia, mikroskopointia ja kuvantamista. Toksikologian tutkimuksissa tarkastelemme esimerkiksi soluelävyyttä ja tulehdustekijöitä.