Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Systeemitason genomiikka - Heinäniemi

Tutkimuksemme selvittää sairauksien syntymekanismeja, jotka liittyvät solujen tilan säätelyn häiriöihin. Genomin aktiivista luentaa voidaan seurata nykyteknologioilla kattavasti, jopa yksittäisten solujen tasolla. Saatu mittaus edustaa solun sen hetkistä tilaa. Tutkimme erilaisia säätelyreittejä,...