Syövän stressivasteiden biologia

Selvitämme niitä molekyyli-, solu- ja kudostason mekanismeja, jotka aikaansaavat syöpäsolujen kohonneen sietokyvyn stressiä kohtaan. Tutkimme mm. molekyylireittejä, jotka johtavat syöpä- ja hermosolujen erilaistiin kykyihin käsitellä proteiini- ja RNA-kertymiä, sekä syövän kykyä muodostaa vastust...

UEF hermorappeumasairaudet

02.08.2021 -
Tutkimusryhmämme tutkii hermorappeumasairauksien, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudin, mekanismeja ja sitä kautta lääkehoitomahdollisuuksia tavoitteenaan sairautta hidastava tai pysäyttävä hoito.