Alue- ja paikallishistorian tutkimusryhmä

Alue- ja paikallishistorian tutkimusryhmään kuuluu joukko Itä-Suomen yliopiston piirissä toimivia historiantutkijoita, jotka tekevät yhteistyötä Itä-Suomen ja Karjalan alueelle kytkeytyvien historiahankkeiden parissa. Tutkimusryhmän jäsenet ovat toimineet tutkijoina, toimittajina ja asiantuntijoi...

Sari Tillonen

Nuorempi tutkija, Historia- ja maantieteiden laitos

Kati Parppei

Yliopistonlehtori, Historia- ja maantieteiden laitos

Lauri Partanen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos

ACMESOCS: Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat

01.09.2019 - 31.12.2022
Hankkeessa tutkitaan urbaaneja äänikulttuureita, musiikin ja tilan kokemista sekä musiikin kuuntelemista. Hanke tuottaa tietoa kaupunkiympäristöstä, erityisesti paikan, musiikin ja kuuntelijan välisestä suhteesta, tämän suhteen historiallisesta muutoksesta sekä julkisten tilojen viihtyvyyteen vai...

Teemu Oivo

Jatko-opiskelija, Karjalan tutkimuslaitos

Merikarjala

Suomenlahden rannikkoseudun tarkastelu uutta käsitettä käyttäen.
Hanke työstää Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarjassa vuonna 2022 julkaistavaa teemanumeroa sekä aineistokokonaisuutta wiipuri.fi-sivustolle.