Maija Leppänen

Tutkijatohtori, Research group for Indoor Environment and Occupational Health

Aerosolifysiikan tutkimusryhmä

Aerosolifysiikan ryhmän tutkimus keskittyy ilmakehän aerosolihiukkasiin, jotka ovat nestemäisiä tai kiinteitä hiukkasia ilman seassa. Ryhmä tutkii miten ilmakehän aerosolihiukkaset syntyvät ja muuntuvat ilmakehässä sekä millainen rooli aerosolihiukkasilla on ilmastossa niiden pilvivuorovaikutuste...

Ympäristökatalyysin tutkimusryhmä

Kemian laitoksen tutkimusryhmän tavoite on energian tuotossa muodostuvien ympäristön kannalta haitallisten päästöjen katalyyttinen puhdistus. Ryhmällä on yli 15 vuoden kokemus ajoneuvoissa sovellettavista pakokaasujen puhdistuskatalyyteistä.

Anna Lähde

Akatemiatutkija, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)

Olli Sippula

Apulaisprofessori, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)

Heikki Lamberg

Tutkijatohtori, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)