SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

01.01.2021 -
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. ...

QCARE

01.03.2012 -
Valtimosairauksien ja diabeteksen hoidon laatu perusterveydenhuollossa - Päästäänkö Käypä hoidon tavoitteisiin? Quality of care of cardiovascular diseases and diabetes in primary health care - the gap between evidence and treatement

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho

Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus (Gerho) on Itä-Suomen yliopistossa toimiva monitieteinen tutkijayhteisö. Tutkimuksen keskiössä on ikääntyneiden hoidon optimointi ja aihealueina mm. lääkehoito, ravitsemushoito, toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus. Gerhon projekteihin kuuluvat MEDALZ ja NutOrMed...

MASI - Lääkitysturvallisuuden tutkimusprojekti

MASI - Medication Administration Safety & Interventions -tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää erityisesti sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoidon osaamista.

Syövän hoidon vaikuttavuus

Tämä on uusi projekti joka toteutetaan yhteistyössä muiden suomalaisten sairaaloiden kanssa ja tällä hetkellä neuvotellaan myös yhteistyöstä Kansallisen Syöpäkeskuksen kanssa.

Lue enemmän projektistamme englanninkielisiltä sivuiltamme.

Geospatial Health

01.01.2018 - 31.12.2023
Geospatial Health tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Historia- ja maantieteiden laitokselta Itä-Suomen yliopistosta sekä geofarmasian alan väitöskirjatutkimus USAssa. Tutkimusryhmä on Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuus terveys- ja sosiaalipalveluissa (EFFECTIVENESS) -tutkimusyhteisön jäsen.

Virva Hyttinen

Tutkijatohtori, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos