Kirsi Laurén

Yliopisto-opettaja, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Jopi Nyman

Professori, Vieraat kielet ja käännöstiede

Suotrendi-tutkimushanke

01.01.2020 - 31.12.2022
Hankkeen koko nimi: Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
Johtaja: Dosentti Kirsi Laurén.
Toteutuspaikka: Humanistinen osasto, filosofinen tiedekunta.
Rahoittaja: Koneen Säätiö (2020-2022)

Noora Vikman

Yliopistonlehtori, Suomen kieli ja kulttuuritieteet