Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Nuorisopsykiatria - Nuorten hyvinvointitutkimus ja REAL-SMART-tutkimukset

Olemme kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja siitä, kuinka nämä tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Tutkimme myös nuorten päihteiden käyttöä ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Teemme yhteistyötä muun muassa KYS:in radiologian ja kliinisen fysiol...