Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Nina Sajaniemi

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto