Aineettoman pääoman johtaminen

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa ...

Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anneli Hujala

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anu Puusa

Professori, Kauppatieteiden laitos

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (Tenure Track), Erityispedagogiikka