Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

01.09.2021 - 31.08.2026
Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomess...

SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

Päättynyt. 01.01.2019 - 31.12.2021
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto (päätoteuttaja), Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy