FLIP&Learn

FLIP&Learn on Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopiston välinen yhteistyöhanke, jossa tutkitaan erilaisten lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen käyttöä tekniikan korkeakouluopetuksessa. Erityisesti huomioidaan käänteinen opetus ja oppiminen eli Flipped Learning -lähestymistapa. Tutkimushankke...

Ameba-tiimi

01.09.2015 -
Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (Tenure Track), Erityispedagogiikka

Sanna Väisänen

Tutkijatohtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto