Karjala ja kielikontaktit

01.01.2011 -
Ryhmä koostuu senioritutkijoista, post doc -tutkijoista ja nuoremmista tutkijoista. Ryhmässä tutkitaan monipuolisesti karjalan kielen eri varieteetteja ja niiden kielikontakteja suomen ja venäjän kanssa.

Kuvattu Karjala

01.08.2019 - 31.07.2022
Kuvattu Karjala on monitieteinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan Vienaan, Aunukseen ja Pohjois-Karjalaan liittyviä valokuva-aineistoja ja tuotetaan niistä uutta tutkimustietoa. Hankkeessa kehitetään kuva-analyysin digitaalisia menetelmiä. Hankkeessa ovat mukana yhteistyössä museoita ja arkistoj...

Alkuvoima - Älykäs sopeutuminen Pohjois-Karjalan maaseudulla

01.06.2021 - 31.05.2022
Esiselvityksessä tuotetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja Pohjois-Karjalan maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi älykkään sopeutumisen näkökulmasta. Selvityksessä tarkastellaan, miten väestöltään vähenevillä ja ikääntyvillä alueilla opitaan hallitsemaan muutoksia ja etsimään uusia ratkaisuja elinvo...

Merikarjala

Suomenlahden rannikkoseudun tarkastelu uutta käsitettä käyttäen.
Hanke työstää Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarjassa vuonna 2022 julkaistavaa teemanumeroa sekä aineistokokonaisuutta wiipuri.fi-sivustolle.

Monipaikkainen Pohjois-Karjala - MONIPOKA

01.09.2021 - 31.05.2022
Hankkeessa selvitetään monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Karjalankieliset rajalla

Päättynyt. 01.06.2016 - 26.02.2021
Teemana on karjalankielisyys yhteisöjen ja identiteettien aineksena Suomessa ja Venäjällä. Raja merkitsee siis karjalaisten yhteisöjen välisiä rajoja sekä valtiollisia että murrealueisiin liittyviä eroja. Karjalankielisiä tarkastellaan suhteessa uskontoon, musiikkiin, paikallistasoon ja lähikieli...

Urbaani karjalaisuus

01.04.2019 - 31.12.2023
Monimuotoiset kaupunkikarjalaiset kulttuurit ja omakuvat