Sari Havu-Nuutinen

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Tero Tuononen

Nuorempi tutkija, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Inka Hirvonen

Nuorempi tutkija, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Nina Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Salla Myyry

Nuorempi tutkija, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Heli Mutanen

Yliopisto-opettaja, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Ari Sivenius

Yliopistonlehtori, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede