Elina Arminen

Yliopistonlehtori, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Elina Siltanen

Yliopisto-opettaja, Vieraat kielet ja käännöstiede

Irja Haapala-Biggs

Yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Jopi Nyman

Professori, Vieraat kielet ja käännöstiede

Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan

01.04.2020 - 30.06.2022
Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hankkeen päätavoitteena on jalostaa kalevalaisuudesta uusi, moderni ja nykyaikainen toteutus, joka vetoaa myös nuoriin ja toimii koko perheen matkailullisena vetovoimatekijänä. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla kalevalaisuus koetaan vetovoima...