Tarkenna hakuasi

Anne Karhapää (anne.karhapaa@uef.fi)

Työskentelen kirjaston tutkimuksen tuen palvelussa tutkimusdatanhallintaan, tutkimusdatan avaamiseen ja avoimiin digitaalisiin oppimateriaaleihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Jukka Kananen (jukka.kananen@uef.fi)

Vastuu kirjaston tietojärjestelmistä, IT-infrastruktuurista ja niiden kehittämisestä
Vastuu yliopiston julkaisemisesta ja julkaisutietokannasta kirjaston osalta
Avoimen tieteen ja tutkimuksen tuen tietojärjestelmät kirjaston osalta

Kirsi Salmi (kirsi.salmi@uef.fi)

Työskentelen Kuopiossa, minut tavoittaa Kuopion kampuskirjastosta tai KYSin tieteellisestä kirjastosta, varmiten saat yhteyden kuitenkin tänä päivänä teamsin tai sähköpostin kautta. Saa soittaakin. Tehtäviini kuuluvat aineistohankinnat sekä moninaiset tietoasiantuntijatehtävät (opetus, ohjaus, neuvonta) terveystieteissä, pääalana terveyden edistäminen. Myös viitteidenhallinnasta saa kysyä, Zotero varsinkin on tuttu.

UEF kirjaston sivuilta löydät tarkempaa tietoa kirjaston palveluista ja tiedonhausta (myös KYS tieteellisen kirjaston palvelut).

 

 

Nollatutkijat

Nollatutkijat sai alkunsa Joensuun kampuksella kolmen yliopistolaisen yhteisistä keskusteluista. Varsin pian huomasimme, että ihmettelimme samoja asioita: mitä yliopistolaitokselle on tapahtumassa: kuka määrittelee sen, mitä yliopistossa saa tutkia, miten ihmistieteiden käsitys ja tavat toimia ovat muuttumassa, ja miksi yliopistolaisia valvotaan.
Ryhmä koostuu kolmesta henkilöstä, joiden oppialat ja metodologinen osaaminen täydentävät toisiaan. Ryhmälle on ollut ominaista erityyppisiin teksteihin – suullisiin ja kirjallisiin – ja niiden tulkintaan liittyvien menetelmien testaaminen ja kehittäminen.
Ryhmän jäsenistä Ismo Björn on erikoistutkijana Karjalan tutkimuslaitoksella. Hänen taustansa on historian tutkimuksessa, jossa yhteiskunnalliset ja luontoon liittyvät aiheet ovat keskeisenä analyysin kohteena. Pirjo Pöllänen on tutkijana Karjalan tutkimuslaitoksella ja erikoistunut sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, mm. työn muutokseen. Jarmo Saarti on yliopiston kirjaston johtaja. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt yliopistojen johtamista ja toisaalta kaunokirjallista viestintää.
Ryhmä on julkaissut tutkimuksia mm. yliopistojen strategioista ja johtamispuheesta.

Olli Hiltunen (olli.hiltunen@uef.fi)

  • Käytännön vastuu asiakaspalvelusta Joensuun kampuskirjastolla: teen ja kehitän monikanavaista asiakaspalvelua
  • Työhöni kuuluu monipuolista viestintää kirjaston ja yliopiston eri kanavissa
  • Vastuualueisiini kuuluu lisäksi mm. kirjaston chatbot-työryhmä

Kirjastoa koskevissa yleisissä kysymyksissä olethan yhteydessä palveluosoitteisiimme ja -numeroihimme.