Anette Hall

Yliopistotutkija, Kliininen tutkimuskeskus (Canthia): Neurologia

Bioinformatiikkakeskus

UEF Bioinformatiikkakeskus tarjoaa bioinformatiikan, data-analytiikan, menetelmäkehityksen sekä tiedonhallinnan asiantuntijapalveluita ja koulutusta, ylläpitää laskentapalvelininfrastruktuuria sekä koordinoi eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä bioinformatiikkaan liittyvissä ongelmissa. Bio...

Biomedical Image Analysis

Aivokuvantaminen on luonut täysin uusia tapoja tarkastella elävissä aivoissa tapahtuvia muutoksia. Suuri osa näistä edistysakelista on seurausta kuva-analyysiin liittyvän algoritmiikan kehityksestä. Ryhmä kehittää laskennallisia algoritmeja aivokuvien sisältämän informaation analysoimiseksi.

Jussi Tohka

Apulaisprofessori, A. I. Virtanen -instituutti