Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, al...

BioPartnerit EAKR-hanke 2019-2021

Päättynyt. 01.01.2019 - 30.06.2021
BioPartnerit koostuu inevstointihankkeesta ja kehittämishankkeesta jotka yhdessä pyrkivät parantamaan puutuotteiden ja biojalosteiden tuotekehitys ja -testauspalveluita.

Enerve – Energiatehokas vedenpoisto

01.01.2021 - 31.12.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja).