Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke (ESR)

01.09.2019 - 31.08.2022
Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke pyrkii parantamaan humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisumalleja humanistikoulutuksen ja yritysmaailman väliseen kohtaanto-ongelmaan.

Biodiversiteettikoulutusverkosto

Itä-Suomen, Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen hanke kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

TEHOA-HANKE (ESR)

01.03.2021 - 30.06.2023
Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA) ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa moderni kliinisen hoitotyön asiantuntija täydennyskoulutus. Hanketta johtaa Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos. Terveydenhuollon...

Kristiina Väänänen

Kansainvälisten asioiden kehittämispäällikkö, Kansainväliset kehittämispalvelut