Empiirisen oikeustutkimuksen yksikkö

Yksikön tehtävänä on tukea empiiristä oikeustutkimusta, vastata alaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin sekä ylläpitää yhteistyötä yliopiston sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Toimimme asiantuntijoina empiiristä ...

Kriminologian tutkimusryhmä

Kriminologia on monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on rikoskäyttäytyminen ja sen syyt sekä rikollisuuden virallinen ja epävirallinen kontrolli. Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitoksen Kriminologian tutkimusryhmän painopisteenä on rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnan em...