Geenien säätelyn genetiikka taudeissa

Geenien säätelytekijät säätelevät kohdegeenejään sitoutuen spesifisiin DNA-jaksoihin kunkin tekijän tunnistamien signaalien aktivoimina. Geneettinen vaihtelu, joka kohdistuu näihin DNA-sitoutumisjaksoihin voi häiritä säätelytekijän kohdegeenien ilmentymistä. Se on myös mahdollinen lähde “puuttuva...

Steroid Receptor Research Center

Tutkimme steroidihormonireseptorien merkitystä ja toimintaa etenkin kromatiinin ja transkription säätelyssä, sekä niiden roolia lääkeresistenssin muodostumisessa hormonipohjaisissa syövissä, etenkin eturauhassyövässä.

Steroidireseptorien tutkimuskeskuksessa toimii viisi tutkimusryh...