Puut Lähellämme

31.03.2023 - 31.03.2023
”Puut Lähellämme” -hanke tutkii ihmisille tärkeitä puuyksilöitä. Hankkeessa selvitetään millaisia yhteyksiä ihmiset solmivat puihin ja kuinka puut koetaan osana jokapäiväistä arkea yksilöllisellä ja kulttuurisella tasolla.

Traumaattiset rajat

Päättynyt. 01.09.2016 - 31.08.2020
Rajan, järjestyksen ja toiseuden narratiivit