Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anna Kuikka

Markkinointikoordinaattori (vanhempainvapaalla 14.10.2019 alkaen), Viestintäpalvelut

International Business and Sales Management (IBS)

Tutkimusryhmän johtaja: professori Mika Gabrielsson

Tutkimusryhmässä tarkastellaan SMOPEC -valtioista (Small and Open Economies) lähtöisin olevien yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen käytänteitä ja sen vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen. Tavoitteena on k...

Kauppaoikeuden ja kansainvälisen kauppaoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusprojekti: FORK- Fraud-Free Food and Regulatory Know-How, Suomen Akatemia 2019-2023

Miten kuluttaja tietää syökö sitä mitä luulee syövänsä? FORK projekti vastaa nykykuluttajan vaatimuksiin räätälöityjen ja digitaalisten ruoka- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden ja tavoitet...