Aki Pulkkinen

Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher, Sovelletun fysiikan laitos

Aku Seppänen

Akatemiatutkija/Academy Researcher, Sovelletun fysiikan laitos

Biomedical Image Analysis

Aivokuvantaminen on luonut täysin uusia tapoja tarkastella elävissä aivoissa tapahtuvia muutoksia. Suuri osa näistä edistysakelista on seurausta kuva-analyysiin liittyvän algoritmiikan kehityksestä. Ryhmä kehittää laskennallisia algoritmeja aivokuvien sisältämän informaation analysoimiseksi.

Cancer Imaging Study Group

Tutkimusryhmän johtaja on professori Ritva Vanninen.

Lue lisää tutkimusryhmän englanninkieliseltä sivulta.

Clinical Alzheimer Research Program

Kliinisillä Alzheimerin taudin tutkimusryhmillä on laaja asiantuntemus kliinisistä ja väestöpohjaisista tutkimuksista, riskitekijöistä, neuropsykologiasta, biomarkkereista, aivokuvantamisesta, ja Alzheimerin taudin sekä lievien muistihäiriöiden kliinisistä interventioista ja tutkimuksista.
...

Embodetect Study Group

Tutkimusryhmää johtavat dosentti Pirjo Mustonen ja professori Ritva Vanninen.

Lue lisää tutkimusryhmän englanninkielisiltä verkkosivuilta.

EPI-MRI Study Group

"Novel brain imaging for presurgical planning"

Tutkimusryhmää johtaa professori Ritva Vanninen.

Lue lisää tutkimusryhmän englanninkieliseltä verkkosivulta.