Aineettoman pääoman johtaminen

Aineettoman pääoman johtamisen tutkimusryhmä on monipuolinen, kehittyvä ja toisiinsa luontevasti kytkeytyviä teemoja yhdistelevä tutkimusyhteisö. Tutkimuskonteksteina painottuvat erityisesti asiantuntijaorganisaatiot, osuustoiminnalliset yritykset sekä pk-yritykset. Ryhmän tavoitteena on tuottaa ...

Anu Puusa

Professori, Kauppatieteiden laitos

Erja Laakkonen

Yliopistonlehtori, aikuiskasvatus, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtamisessa tutkitaan organisaatioita ja liiketoimintaa, joiden tavoitteena on jatkuva uudistuminen tai radikaalisti uudenlaisen tulevaisuuden tekeminen.

Jaana Vuori

Professori, sukupuolentutkimus, Suomen kieli ja kulttuuritieteet