Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Vammaisuus ja ihmisarvo

01.09.2021 -
Miten vammaisten ihmisten ihmisarvosta säädetään Suomen lainsäädännössä? Miten tämä heijastuu heidän elämäänsä?

New Cultural Horizons

01.01.2020 - 30.06.2022
Hanketta rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Karjalan koulutuksen kehittämisinstituutti (päätoteuttaja) ja Petroskoin musiikkikollege im. Karl Erikovich Rautio.
Hankkeen tavoitteena on parantaa tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia osallist...