Merikarjala

Suomenlahden rannikkoseudun tarkastelu uutta käsitettä käyttäen.
Hanke työstää Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarjassa vuonna 2022 julkaistavaa teemanumeroa sekä aineistokokonaisuutta wiipuri.fi-sivustolle.

Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut - SOMA

01.05.2020 - 31.03.2022
Tutkimuksen lähtökohtana on shrinking rural area -käsite moniulotteisena ilmiönä. Vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla elinvoiman lisäämistä, uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä voi lähestyä smart shrinking -ajattelulla, josta tässä käytetään termiä älykäs sopeutuminen. Moniu...

Nina Sajaniemi

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto