Jukka Sihvonen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos