Re-Mind

Päättynyt. 01.08.2020 - 31.12.2020
Koronaviruksen aiheuttaman eristäytymisen mielenterveysvaikutukset arktisella ja pohjoisella alueella

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.

Soili Lehto

Vieraileva tutkija, Kliinisen lääketieteen yksikkö

Johanna Roponen

Nuorempi tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö