Aki Pulkkinen

Tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher, Sovelletun fysiikan laitos

Aku Seppänen

Akatemiatutkija/Academy Researcher, Sovelletun fysiikan laitos

Anna Kaasinen

Yliopistonlehtori / University Lecturer, Sovelletun fysiikan laitos

Ari Laurén

Apulaisprofessori, Metsätieteiden osasto

Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä

Laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmä tekee tutkimusta laskennallisten ja Bayesilaisten inversio-ongelmien sekä epävarmuuksien mallinnuksen alalla. Tutkimusryhmä koostuu useista tiimeistä sovellusalueina biolääketieteelliset, teolliset, geofysikaaliset ja ilmakehän inversio-...