Elli Vento

Projektitutkija, Kauppatieteiden laitos

Henna Konu

Yliopistotutkija, Kauppatieteiden laitos

Jarno Suni

Yliopisto-opettaja, Kauppatieteiden laitos

Kuvattu Karjala

Kuvattu Karjala on monitieteinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan Vienaan, Aunukseen ja Pohjois-Karjalaan liittyviä valokuva-aineistoja ja tuotetaan niistä uutta tutkimustietoa. Hankkeessa kehitetään kuva-analyysin digitaalisia menetelmiä. Hankkeessa ovat mukana yhteistyössä museoita ja arkistoj...

Noora Vikman

Yliopistonlehtori, musiikkitiede, Suomen kieli ja kulttuuritieteet