Prosessi-informatiikan tutkimusryhmä

15.05.2004 -
Prosessi-informatiikan tutkimusryhmän tekemä tutkimus keskittyy datalähtöisten tiedonjalostusmenetelmien kehittämiseen erilaisten prosessien hallintaan ja parantamiseen, kuten esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosesseihin.

Kriminologian tutkimusryhmä

Kriminologia on monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on rikoskäyttäytyminen ja sen syyt sekä rikollisuuden virallinen ja epävirallinen kontrolli. Itä-Suomen yliopiston Oikeustieteiden laitoksen Kriminologian tutkimusryhmän painopisteenä on rikosoikeudellisen järjestelmän toiminnan em...

Empiirisen oikeustutkimuksen yksikkö

Yksikön tehtävänä on tukea empiiristä oikeustutkimusta, vastata alaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin sekä ylläpitää yhteistyötä yliopiston sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Toimimme asiantuntijoina empiiristä ...

Niuvanniemen sairaalassa tehtävä tutkimus

Niuvanniemen sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Klinikkaa johtaa professori Jari Tiihonen.

Henri Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Maija Halonen

Tutkijatohtori, Historia- ja maantieteiden laitos