Farmasian analytiikkayksikkö

Päättynyt. 27.02.2020 - 30.04.2021
Farmasian laitoksella toimiva analytiikkayksikkö tarjoaa yliopiston tutkijoille sekä yhteistyökumppaneille analyyttisen kemian menetelmäosaamista sekä analyysipalveluja massaspektrometriassa, NMR spektroskopiassa sekä epäorgaanisessa analytiikassa.

Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Anna Kårlund

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Bio-orgaaninen kemia

Tutkimusta orgaanisen ja biologisen kemian rajapinnalla. Proteiinien rakenne ja toiminta, biojalostus ja bioanalyyttinen kemia. Röntgenkristallografia ja massaspektrometria.

Ville Koistinen

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Topi Meuronen

Apurahatutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö