Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Säteilytutkimuksen ryhmä, RARE

Ryhmä tutkii ionisoimattoman säteilyn, ionisoivan säteilyn ja kemikaalien vaikutuksia sekä ympäristöterveyden että ekologisten riskien näkökulmasta