Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Martti Siekkinen

Vanhempi yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Riikka Hirvonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto