International Business and Sales Management (IBS)

Tutkimusryhmässä tarkastellaan pienistä ja avoimista talouksista (SMOPEC) peräisin olevien yritysten kansainvälisiä liiketoiminta- ja myynninjohtamisen käytänteitä. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä (1) SMOPEC- alueen yritysten kansainvälistymisestä, siihen liittyvistä strategioista, prosesseista ja tuloksista sekä (2) näiden yritysten liiketoimintamalleista, myynti- / markkinointistrategioista, prosesseista ja suorituskyvystä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat globaalien trendien, kuten kestävän kehityksen ja digitalisaation, vaikutukset yritysten kansainväliseen toimintaan.

Jonna Koponen (jonnapauliina.koponen@uef.fi)

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti etäjohtamisesta digitaalisen viestinnän avulla 2021-2026.
Tutkimusteemoja: etäjohtaminen, digitaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutusosaaminen, kansainvälinen myynti, asiakassuhteiden johtaminen, kulttuurienvälinen viestintä, vuorovaikutuskoulutus.

Katariina Ylönen (katariina.ylonen@uef.fi)

Asiantuntijuuteni ja kiinnostukseni liittyvät myyntiin, sen johtamiseen ja innovatiivisuuteen sekä työyhteisö- ja organisaatiokulttuuriin. Väitöskirjatutkimuksessani keskityn myyntiorganisaatioiden innovatiivisuuteen sekä myynnin rooliin organisaation innovaatiopotentiaalin kehittämisessä. Tutkijana minua innostaa tieteidenvälinen yhteistyö ja tulevaisuutta ymmärtämään pyrkivät lähestymistavat. International Retailing -hankkeessa opetan myyntiä ja kuluttajakäyttäytymistä vähittäiskaupan näkökulmasta ja International Business and Sales Management – maisteriohjelmassa International Sales Work -kurssia.

Suvi Räisänen (suvi.raisanen@uef.fi)

Markkinointi ja viestintä, asiakkuuksien sekä kumppanuuksien kehittäminen.  Terävöitän työssäni myynti- ja markkinointiprosesseja mahdollistaakseni kasvun ja tarpeen mukaisen joustavuuden. Uskon sisällön ja asiantuntijuuden voimaan, inspiroidun merkittävästä sisällöstä ja asiantuntijabrändin kehittämisestä.