Arto Koistinen

Tutkimusinfrastruktuurijohtaja, Toiminnanohjaus ja laatu

COPE - Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

Päättynyt. 01.04.2016 - 31.08.2019
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja THL:n koordinoima COPE-hanke tutkii sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos vastaa COPE:n osahankkeesta viisi, jossa keskitytään hallinnon ...

Empiirisen oikeustutkimuksen yksikkö

Yksikön tehtävänä on tukea empiiristä oikeustutkimusta, vastata alaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin sekä ylläpitää yhteistyötä yliopiston sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Toimimme asiantuntijoina empiiristä ...

FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

01.08.2019 - 01.08.2021
FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytänt...

GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa

01.01.2021 - 31.12.2022
Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä. Gerontologisen sosiaalityön osaaminen ja prosessit eivät kuitenkaan ole täl...