Henri Heiskanen

Yliopisto-opettaja, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Anssi Salonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden hanke

Monitieteinen projektimme tarkastelee vanhuus- ja työoikeuden, psykologian, toimintaterapian, sosiaalipolitiikan ja teknologian näkökulmasta, mitä tapahtuu, kun työelämässä oleva ihminen sairastuu varhaisvaiheen dementiaan tai lievään kognitiiviseen heikentymään (MCI). Tarkastelemme, miten sairas...