Kaisa Viinikka

Päätoiminen tuntiopettaja, Vuosiluokat 7-9 ja lukio

Sirpa Kokko

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto